BIODIVA

Re-creating Niche ©

Creative BEAUTY hunter

Právne vyhlásenie

 

Ako názorový líder v Stredo-európskom priestore, BIODIVA nemá v úmysle vytvoriť štandartný model pre ostatné obchody. Texty sú  vlastníctvom Biodivy a sú chránené právom duševného vlastníctva. Každý kto použije texty, obrázky, dizajn,  zvukové nahrávky, video, v skrátenej alebo celej podobe na svojej web stránke bude musieť čeliť obvineniu z krádeže duševného vlastníctva zo strany nášho právneho zástupcu. Každá reprodukcia a používanie kópií je zakázené, okrem výslovného súhlasu Biodivy. Ďakujeme, že rešpektujete náše vlastníctvo.